ถ้าคุณส่องกระจก คุณจะร้องไห้หรือพังมันดีล่ะ ?


Video Essay โดย Fandor Keyframe ได้นำเสนอให้เห็นถึงความจริงอันน่าตกใจว่ากระจกสามารถทำนายเพศของตัวละครได้ด้วยนะ

ใน Video (ลิ้งค์ด้านล่าง) ที่ทำเป็นแกน X Y แยกระหว่างเพศชายและหญิง เพื่อเปิดเปลือยให้เห็นแง่มุมทางด้านจิตวิทยาที่ว่า เวลาตัวละครส่องกระจก จะเป็นเวลาบริสุทธิ์ที่สะท้อนตัวตนภายในของตัวละคร โดยตัวละครผู้ชายชอบใช้วิธีการทำลาย พวกผู้ชายไม่สามารถสะกดอารมณ์น้ำโหที่จะปล่อยหมัดใส่กระจกได้ ขณะที่ผู้หญิงชอบที่จะร้องไห้มากกว่า เธอพยายามข่มใจ หรือติเตียนตัวเองทำให้น้ำตาเล็ด แน่นอนสิ่งนี้เป็นภาพ Stereotype ทางเพศ (ตามแนวคิด psychological perception) ว่าผู้ชายเป็นพวกเจ้าอารมณ์ ส่วนผู้หญิงก็เป็นพวกขี้เสียใจ

การเผชิญหน้ากับตัวเองนี้มักถูกกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองทางอารมณ์ ซึ่งในตัววิดีโอนำเสนอให้เห็นถึงการจัดแบ่งเพศ ตัวละครผู้หญิงมักจะโฟกัสไปกับอารมณ์ภายใน สุดท้ายไม่ว่าจะร้องไห้หรือติหนิตัวเองจนเกือบร้องไห้ก็ตาม ส่วนผู้ชายก็จะหัวฟัดหัวเหวี่ยง เปลี่ยนอารมณ์ให้ไปสู่ความรุนแรง แต่ก็มีตัวอย่างกลับด้านกันบ้าง แต่เมื่อนำมารวมกันแล้ว ก็ได้ภาพชัดเจนถึงแนวโน้มที่นำไปสู่การแบ่งเพศชายและหญิง

 

 

ประเมินงานเขียนให้หน่อยนะครับ