ภาพนี้เป็นตัวอย่างที่ดีว่า ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้สื่อสารโดยตรงของตัวมันเท่านั้นแต่ยังมีความหมายแฝงเชิงวัฒนธรรมต่างๆ อยู่ที่ผู้รับสารจะถอดรหัสมันออกมาอย่างไร

แม้ภาพนี้จะถูกแต่งรูปให้โดนัทด้านซ้ายมือของ “ฮิลลารี คลินตัน” มีรูขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อสร้างความหมายแฝงทางเพศอย่างชัดเจน ซึ่งแตกต่างจากความหมายโดยตรงของโดนัทที่เกี่ยวข้องกับวันโดนัทแห่งชาติ

แต่ก็ทำให้เห็นว่าพลังการแต่งภาพเพียงนิดเดียวกลับสร้าง/เปลี่ยนความหมาย ภาพตั้งต้นไปอย่างสิ้นเชิง จากวันโดนัทแห่งชาติ เพื่อเป็นเกียรติแก่อาสาสมัครสาวที่เดินทางไปเสิร์ฟโดนัทให้กับเหล่าทหารอเมริกัน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ให้กลายเป็นมุขตลกทางเพศซึ่งเปรียบเทียบ “รูขนาด” ของโดนัทให้กลายเป็นขนาดของ “อวัยวะเพศหญิง” !!!

ผู้รับสารจะเข้าใจสารได้ก็ต่อเมื่อมองโดนัทสื่อความหมายไปมากกว่าสิ่งที่มันเป็น หรือผู้รับสารพร้อมใจตีความโดนัทให้มีควายหมายอีกระดับมากกว่าที่เห็นตรงหน้า การตีความขึ้นอยู่บริบทมากมาย โดนัทครั้งนี้ อาจทึกทักได้ว่า คนที่ตีความแบบนี้ มักจะเป็น ผู้ชาย ทะลึ่งตึงตัง มองผู้หญิงเป็นสัญญะทางเพศได้

“การตีความ” หรือ “การรับรู้ความหมายแฝง” ของสรรพสิ่ง เรากระทำร่วมกันอยู่เสมอแล้วในชีวิตประจำวัน ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น ดอกกุหลาบ สื่อถึงความรัก หรือไฟเขียวจราจร หมายถึง ให้รถวิ่ง ฯลฯ

การโยงเรื่องโดนัทขึ้นมา เพราะอยากชวนมองว่า “การตีความ” ผ่านรหัสของภาษาเราทำกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว ไม่เว้นแม้กระทั่งสื่อต่างๆ เช่น ภาพยนตร์

ภาพยนตร์เป็นอีกสื่อหนึ่งที่บางครั้งภาพต่างๆ อาจจะถูกมองเพียงพื้นผิวเท่านั้น แต่ในทุกระดับของภาษา มันสามารถมองเข้าไปได้มากกว่านั้น เพื่อทำให้สิ่งที่มันหลบซ่อนเร้น อยู่ภายใต้แนวคิด หรือมายาคติ ของสังคมได้ เพราะบางครั้งความคุ้นเคยในชีวิตประจำวันค่านิยมของสังคม เราอาจจะคิดว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้ามองกันจริงๆแล้ว สิ่งปกติทั้งหลาย ก็อาจถูกประกอบสร้างขึ้นมาให้เป็นปกติได้ ใครจะรู้

ดังนั้นภาพยนตร์หลายครั้งจึงมองได้มากกว่าการสื่อสารโดยตรงเพื่อหารอยต่อ วิเคราะห์ แนวคิดต่างๆ

เหมือน “โดนัท” ใครจะเชื่อล่ะว่า มันคือสัญญะของอวัยวะเพศหญิงในบริบทนี้ ซะงั้น !!!!

ประเมินงานเขียนให้หน่อยนะครับ