American Dreams in China

นอกจากสหรัฐแล้วก็มีแต่จีนนี่แหละที่ขึ้นมาเทียบเคียงอำนาจอย่างสมฐานะในฐานะประเทศมหาอำนาจยุคใหม่ แต่กว่าจีนจะฟื้นตัวจากการฟื้นฟูประเทศได้ก็เล่นเอาลำบากเหมือนกัน เพราะตั้งแต่การปฏิวัติซินไฮ่(1911) เพื่อล้มล้างราชวงศ์จีน มายังการปฏิวัติทางวัฒนธรรม(1967) เพื่อเป็นคอมมิวนิสต์เต็มตัว ก็ทำให้จีนต้องปรับปรุงประเทศอยู่นานพอสมควร

หนัง American Dreams in China ก็เป็นหนังที่เล่าประวัติศาสตร์จีนยุคใหม่ คือตั้งแต่ 1980s เป็นต้นมา ซึ่งเป็นยุคที่ประเทศเริ่มพัฒนาเข้าสู่การปฏิรูปเศรษฐกิจปี 1978 แล้ว ทำให้เริ่มมองหาความสำเร็จอย่างผู้นำเศรษฐกิจในต่างแดนนั่นคือประเทศอเมริกา ขณะเดียวกันด้วยความที่จีนมีรากเหง้าอันยาวนานมันก็ทำให้คนจีนเองก็รู้สึก ถึงความเป็นชนชาติอันยิ่งใหญ่อยู่เสมอ ทำให้อารมณ์ร่วมสมัยของจีนมันค่อนข้างลักลั่นทางความรู้สึกพอสมควร คือ ใจหนึ่งก็อยากเป็นใหญ่ ประสบความสำเร็จเหมือนคนอื่นเขาในต่างแดน แต่อีกใจก็ยังสำนึกรักบ้านเกิด และมีความรู้สึกเชิดชูวัฒนธรรมตัวเอง ทั้งๆที่รู้ว่าบางส่วนก็ทำให้ประเทศไม่ไปไหน นี่ทำให้เกิดเป็นมู้ดอารมณ์ของหนังเรื่องนี้พอสมควร

หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่น่าสนใจมากเลยถ้าเราจะมอง หรือศึกษาวัฒนธรรมจีน หรืออยากเข้าใจถึงอารมณ์ร่วมของคนสมัยปัจจุบันของจีน และนี่ยังเป็นหนังที่ทำเงินมหาศาลของเขา หรืออาจเรียกได้ว่านี่เป็นหนังตลาดของเขานั่นเอง ดังนั้นการที่เป็นตลาดและทำเงินเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่า หนังคงให้อารมณ์ร่วมกับความรู้สึกของในชาติพวกเขาอย่างตรงไปตรงมาพอสมควร

ดังนั้นนอกจากการดูหนังเพื่อความบันเทิงแล้ว ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังเป็นตำราเรียนขนาดกะทัดรัดที่จะศึกษาหนึ่งในประเทศ ที่จะว่ากันว่า จะกลายเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของโลกได้ไม่ยากนัก

 

ประเมินงานเขียนให้หน่อยนะครับ