รีวิว As the Gods Will

เป็นหนังที่พูดถึงอำนาจนิยมได้น่าสนใจทีเดียว ในการสะท้อนสังคม Young Generation ที่เน่าเฟะด้วยการถูกตัดสินจากตุ๊กตาโบราณที่มีต่ำนานสืบมาจากพระเจ้า หรือตุ๊กตาเหล่านี้ก็ใช้อำนาจจากพระเจ้า (อำนาจนิยม) ในการพิพากษาตัดสิน คนเลว ซึ่งการที่ตัดสินวัยรุ่นด้วยแบบทดสอบและฆ่าตายแบบนี้ มันก็เป็นการสะท้อนถึงอำนาจศักดิ์สิทธิ์ของผู้ตัดสินเหมือนกันว่าก็เน่าเฟะไม่ต่างกับสิ่งที่ต้องการวิพากษ์ คือพวกวัยรุ่นเหล่านี้

สุดท้ายไม่ว่าจะเชื่อการมีอยู่ในพระเจ้า หรือไม่เชื่อ ก็ต่างมีความเลวทรามต่ำช้า ต่างกันออกไป

เพียงแต่ว่าพอเชื่อในการมีพระเจ้านั้น มันก็จะมีอำนาจนิยมแบบนี้ ซึ่งคนแอบอ้างใช้ ก็เหมือนหมีขาว ที่ต้องการตัดสินโกหก แต่ตัวเองก็กลับสกปรกซะเอง

หรือพูดง่ายๆว่า การที่ตัวเองบอกว่าเป็นคนดีเชื่อในอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีคุณธรรม ทั้งที่จริงแล้ว อาจเป็นคนเลวที่ยิ่งกว่าคนเลวเป็นจริงๆก็ย่อมได้

ดังนั้นมีหรือไม่มีพระเจ้า มีค่าไม่ต่างกัน

ประเมินงานเขียนให้หน่อยนะครับ