48| The Battle of Algiers (1966) เขียนโดย Groovfie

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในแอลเจียร์ก็เหมือนวงจรอุบาทว์ที่เกิดขึ้นแล้วโดยไม่รู้ว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นคนเริ่มก่อนกันแน่ ซึ่งต่างฝ่ายก็มีความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางกันไว้

ภาพการความรุนแรงของแต่ละฝ่ายในหนังก็ถูกวางทับไว้บนความรู้สึกแบบหนึ่งทั้งในหนังและคนดู ทั้งกลุ่มต่อต้านที่ใช้ระเบิดกับภาพของคนมุสลิมที่โดนคนฝรั่งเศสเอาคืนอย่างร้ายแรง กลุ่มต่อต้านที่โดนจับทรมานเพื่อรีดเค้นหาเบาะแสจากทหารอย่างโหดเหี้ยม ก่อนจะนึกสงสารเห็นใจคนที่โดนทรมานให้มองย้อนถึงผลของระเบิดที่คร่าชีวิตคนบริสุทธิ์เสียก่อน

นี่คือวงจรอุบาทว์ นี่ยังไม่รวมถึงความน่าติดตามกับแผนการเล่ห์เหลี่ยมการใช้ช่องโหว่และการกดดันปิดโอกาสของอีกฝั่ง (แม้ว่าผลลัพธ์จะออกมาคือความรุนแรงความตึงเครียดซะส่วนใหญ่ก็ตามที) กับเนื้อหาเรื่องราวที่แน่นซะจนตรึงคนดูได้อยู่หมัด

ประเมินงานเขียนให้หน่อยนะครับ