Category

หนังสั้น

สุนทรียศาสตร์ด้านภาพในภาพยนตร์-โซเฟีย-คอปโปล่า
Features, หนังสั้น

สุนทรียศาสตร์ด้านภาพในภาพยนตร์ โซเฟีย คอปโปล่า

สำรวจสุนทรียศาสตร์ทางด้านภาพในภาพยนตร์ของเจ้าแม่หนังเหงา โซเฟีย คอปโปล่า   คลิปวิดีโอตัวนี้จัดทำโดย Jacob T. Swinney ซึ่งนำภาพยนตร์ทั้งหมดของโซเฟีย คอปโปล่…

Continue reading
หนังสั้นสะท้อนความรุนแรงต่อเด็ก
Features, หนังสั้น

หนังสั้นสะท้อนความรุนแรงต่อเด็ก

จากสถิติของยูนิเซฟปี  57 มีเด็กถูกใช้ความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจมากกว่า 120 ล้านคนทั่วโลก วิดีโอโฆษณาของประเทศเดนมาร์กชิ้นนี้พยายามสร้างความตระหนักให้เห็นผลกระ…

Continue reading