Dark City

 

– ก่อนมี The Matrix, Inception ก็มีเรื่องนี้ เรื่องนี้ดูจะเป็นไซเบอร์พังค์ที่ได้อิทธิพลมาจากศิลปะ German Expressionist มาก ซึ่งก็จะวนเวียนต้นทางอยู่กับ Metropolis, Blade Runner และกลายมาเป็นสถาปัตย์แบบไตรภาคแบทแมนของโนแลน

– ประเด็นคำถามเรื่องอัตลักษณ์ของตัวตน ที่บอกว่าทุกคนมีตัวตนรากเหง้าจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนั้น หนังแนวไซเบอร์พังค์ที่ใช้สไตล์แบบนีโอนัวร์เหมือนเรื่องนี้ ก็พยายามกร่อนคุณค่าตรงนี้ลงแล้วนำเสนอให้เห็นว่า อัตลักษณ์,ตัวตน และความทรง จำของเรา เป็นสิ่งไม่มั่นคง และไปถึงขั้นว่า เราอาจถูกคนอื่นปลูกสร้างความทรงจำ และเราก็หลงเชื่อว่านั่นเป็นความทรงจำ หรือเป็นตัวตนของเราได้

– หนังแนวนี้จึงทำให้เห็นถึงจุดตัดที่สำคัญว่าโลกอนาคตคุณค่าของมนุษย์ มันไม่ใช้มนุษย์แบบยุคโมเดิร์น ที่เชื่อในคุณค่าความเป็นมนุษย์สูงส่งอีกแล้ว แต่มันเป็นมนุษย์ที่กำลังผสานเข้ากับเทคโนโลยี หรือมนุษย์ก็มีกำลังมีความเป็นเครื่องจักรไป แม้สุดท้ายหนังเรื่องนี้ยังพยายามต่อสู้และเอาชนะ เพื่อให้เห็นสมบัติล้ำของความเป็นมนุษย์ นั่นคือ ความทรงจำเหลืออยู่ เหมือน Mr.Nobody (2009) ที่เหลือมนุษย์คนสุดท้ายที่เป็นมนุษย์บริสุทธิ์จริงๆ

– ทำให้เห็นว่าประเด็นในแนวไซไฟไซเบอร์พังค์รวมถึงหนังเรื่องนี้ มันลดคุณค่ามนุษย์ลง และทำให้เห็นว่ามนุษย์ติดอยู่ในภาพหลอน ที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอันไหนคือความจริง หรือความลวง เหมือนทฤษฎีในถ้ำของเพลโต ที่คนอยู่ในถ้ำก็คิดว่า ในถ่ำมืดๆ นั่นคือโลกจริง ซึ่งหนังเรื่องนี้แสดงให้เห็นเหมือนแนวคิดของเพลโตเลย แต่พอมันเป็นยุคแห่งอนาคต เป็นเรื่องของเทคโนโลยี เป็นเรื่องของการแทรกแซงทางไบโอชีวภาพ โดยโลกอนาคตที่มีคนคุมอำนาจเทคโนโลยีได้ก็สามารถที่จะเข้าแทรกแซงมนุษย์ได้ แม้แต่ความทรงจำ และทำให้เราคิดว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นคือความจริง ทั้งที่จริงแล้ว เราอาจจะติดอยู่ในโลกเสมือน หรือโลกไฮเปอร์เรียลลิตี้ นั่นคือเส้นแบ่งความจริงกับความลวง และเส้นแบ่งระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร(หุ่นยนต์) มันจะลางเลือนไปเรื่อยๆ

– ดังนั้นสำหรับหนังไซไฟไซเบอร์พังค์ เป็นแนวหนังที่น่าตื่นเต้น และติดตามเสมอ เพราะหวังจะได้พบเจอประเด็นศีลธรรมและจริยธรรมใหม่ๆ ที่ล้ำหน้ากว่าโลกแห่งความจริงที่เราอาศัยอยู่เสมอ

ปล. จริงๆ Ghost in The Shell (1995) หนังอนิเมชั่นญี่ปุ่น มันมาก่อนใครเพื่อนเลย สำหรับหนังที่เล่นประเด็นการถูกปลูกสร้างความทรงจำ

 

ประเมินงานเขียนให้หน่อยนะครับ