Stand by Me Doraemon

งานภาพ 3 มิติสวยงามเพลิดเพลินรัญจวนใจ ตัวเนื้อหาเน้นผสมผสานจุดเด่นของการ์ตูนชุดนี้เข้ามาแบบจัดเต็ม เหมือรวบรวมของวิเศษเท่าที่จะใส่ลงมาได้ให้มากที่สุด รวมถึงดึงจุดร่วมที่สำคัญของการ์ตูนชุดนี้ออกมา แน่นอนทำให้เรานึกถึงวัยเด็กที่เติบโตมากับการ์ตูนชุดนี้ แต่เมื่อเราใช้สายตาปัจจุบันเข้ามามองเรากลับรู้สึกว่า ความทรงจำของเรากับโดราเอม่อนควรถึงวันยุติความสัมพันธ์กันได้แล้ว (เราจบกัน) หรือพูดง่ายๆ ว่า งานชิ้นนี้ทำให้เราต้องบอกว่า โดราเอม่อน (จริงๆ เราติดปากโดเรม่อนมากกว่า การเขียนว่าโดราเอม่อนก็ขัดขืนและไม่ใช่ความทรงจำของเรา) จะเป็นเพียงแค่ความทรงจำในวัยเด็ก ที่ไม่ได้ต้องการหวนรำลึก หรือใช้การไม่ได้ในปัจจุบัน เพราะถ้าเราวางตัวเองเป็นโนบิตะ สิ่งที่ดีงามที่สุด คือการไม่มีโดเรม่อน การไม่มีโดเรม่อนทำให้เราต้องยืนหยัดด้วยตัวเอง การไม่มีโดเรม่อนทำให้เราเลิกเสียนิสัย ที่ทำให้เราติดอยู่กับความสะดวกสะบาย ดังนั้นความทรงจำระหว่างเรากับโดเรม่อน คือ นายไปซะเถอะ เพราะเราได้เก็บนายไว้ในลิ้นชักความทรงจำของเราแล้วเรียบร้อย อย่าได้พบเจอกันอีกเลย เราจะสร้างสรรค์อนาคตของเราด้วยตัวของเราเอง ถึงแม้เราจะผิดพลาดล้มลุกคลุกคลาน ต้องแต่งงานกับน้องไจแอนท์ หรือชีวิตต้องล้มละลายก็ไม่เป็นไร แต่เราสัญญากับนายว่า เราจะตั้งใจมีชีวิตที่ดี เท่าที่เราจะทำได้ ขอบคุณนายมากที่หวังดีกับเรา แต่เราไม่ต้องการอีกแล้ว เราจะจดจำแต่คำสั่งสอนและหวังดีของนายไว้เท่านั้น

โดเรม่อนเป็นความทรงจำที่ดีงามส่วนหนึ่งในช่วงชีวิตอดีตที่เราไม่ต้องการนึกถึงอีกต่อไป

“ล า ก่ อ น โ ด เ ร ม่ อ น ”

“ห ว ั ง ว่ า เ ร า จ ะ ไ ม่ ไ ด้ พ บ เ จ อ กั น อี ก ต่ อ ไ ป ”

ทันที ที่โดเรม่อนจากไป น้ำตาของโนบิตะก็หลั่งไหลออกมาเป็นสายน้ำมากที่สุดเท่าที่เขาเคยจดจำได้ แต่นั่นก็เป็นหนทางเหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับโนบิตะที่เขาเลือกเอง

 

ประเมินงานเขียนให้หน่อยนะครับ