สำหรับเรานี่คือหนังจำลองชีวิตของมนุษย์ผู้จิตตกได้ดีอย่างยิ่ง

มนุษย์ผู้จิตตกที่มองชีวิตตัวเองยิ่งใหญ่ และต้องการสร้างละครจำลองชีวิตของตนเองขึ้นมา ให้ตัวเองเป็นพระเจ้าในชีวิตของตนเอง จนหลงลืมชีวิตคนอื่นๆ ไป

เพราะเราเลือกจะโฟกัสกับชีวิตที่เราสนใจเพียงอย่างเดียว ยึดติดกับตัวเองเป็นใหญ่ จนเมื่อได้ลองเข้าใจชีวิตของคนอื่นแล้วก็ได้เรียนรู้ว่า

เราต่างเป็นแค่มนุษย์เล็กๆ ไม่ได้ยิ่งใหญ่ ถึงเวลาเราก็จะเลือนหายไปจากโลกใบนี้ไปตามกาลเวลา

ภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้เราตระหนักได้ว่า ชีวิตทุกคน ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเราเองเท่านั้น ต่างสำคัญทั้งหมด

มันทำให้เรากร่อนคุณค่าความหมายในตัวเองลง เพื่อเปิดใจมองชีวิตคนอื่นสำคัญบ้าง เพราะทุกคนต่างมีความทุกข์ในแบบตัวของพวกเขาเอง

ทุกคนมีคุณค่าชีวิตเทียบเท่ากัน

ถ้าคิดในแง่นี้แก่นชีวิตของเราก็เล็กจ้อยมากนัก

การทำให้คนอื่นยอมรับความยิ่งใหญ่ของเราไม่สำคัญเลย

ถ้าเราไม่ได้ยอมรับและให้เกียรติต่อคุณค่าความหมายชีวิตของผู้อื่นเช่นกัน

แด่ชีวิตเล็กๆของคนทุกคน

ประเมินงานเขียนให้หน่อยนะครับ