Features

คิดถึงวิทยา

เราจะ(เพ้อ)ฝันไปด้วยกัน   จาก การสังเกตภาพยนตร์ไทยทั้งที่ได้ดู หรือไม่ได้ดูแต่ก็เฝ้าสังเกตมาโดยตลอดจากหน้าหนัง ตัวเรื่อง หรืออะไรก็ตาม ทำให้เห็นว่า ภาพยนตร…

Continue reading