Review, แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์

บางสิ่งสำคัญเมื่อมันกำลังหายไป

คนเรามองไม่เห็นค่าของสิ่งรอบตัว จนวันหนึ่งมันกำลังหายไป และนั่งคิดใคร่ครวญดูแล้ว ทุกสิ่งในชีวิตของเราล้วนสำคัญแทบทั้งหมด ชีวิตและความทรงจำของเรา ประกอบไปด้วยหลา…

Continue reading