วิจารณ์ภาพยนตร์ วิจารณ์หนัง

วิจารณ์ Us : เงามืดของตัวตนFeatured

Us เงามืดของตัวตน *เปิดเผยส่วนสำคัญของภาพยนตร์* อาจไม่ใช่อาการของทุกคน แต่หลายคนก็รู้สึกหวั่นๆ แปลกๆ ในบางครั้ง เวลาส่องกระจก ยิ่งถ้าเห็นเงาตัวเองในสถานที่น่ากล…

Continue reading