Podcast, Review

PODCAST : วิจารณ์ Once Upon a Time in Hollywood #SpoilFeatured

Podcast วิจารณ์ภาพยนตร์ Once Upon a Time in Hollywood โดยเควนติน ทารันติโน่ ภาพยนตร์คารวะต่อฮอลลีวูดปี 1969 และสร้างจากเหตุการณ์คดีสะเทือนขวัญ ชาร์ล แมนสัน

Continue reading