Review, วิจารณ์ภาพยนตร์ วิจารณ์หนัง

วิจารณ์ Burning แรงเพลิงแห่งการแผดเผา

ชีวิตทุกคนเริ่มต้นจากการไม่มีอยู่ การมีของทุกคนเคยไม่มีอยู่มาก่อน และกำลังจะไม่มีอยู่ในวันข้างหน้า วันหนึ่งวันใดเราทุกคนก็จะหายสาบสูญกันไปอย่างถาวร

Continue reading