Review

แต่เพียงผู้เดียว (2011)

มีมนุษย์ มีเรื่องเล่า ฉันจึงมีชีวิต *เปิดเผยเนื้อหาสำคัญของภาพยนตร์ เหมาะสำหรับผู้ที่ชมแล้ว* ภาพยนตร์ “แต่เพียงผู้เดียว” ของผู้กำกับ คงเดช จาตุรันต์รัศมี (สยิว,…

Continue reading