Review, วิจารณ์ภาพยนตร์ วิจารณ์หนัง

The Witch เข้าป่าหาซาตาน

ภาพยนตร์ The Witch เป็นการย้อนกลับไปเล่าเรื่องราวนิทานพื้นบ้านของเมือง “นิวอิงแลนด์” ดั่งใต้ชื่อเรื่องที่ว่า “A New-England Folktale” ซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศ…

Continue reading