Review

50/50 (2011)

อดัม(Joseph Gordon-Levitt) คือชายหนุ่มที่รักษาเนื้อรักษาตัวอย่างดี แต่วันหนึ่งกลับพบว่าตัวเอง เป็นมะเร็งไขสันหลังซะงั้น และมีโอกาสรอดแค่ 50-50 ซึ่งพล็อตเรื่อง แ…

Continue reading