Review

A Separation (2011)

ภาพยนตร์ที่เชื่อมโยงกับประเทศอิหร่านมักมีอยู่ 2 แนวทาที่พบเห็นกันทั่วไปในตลาด ซึ่งก็คือจากผู้กำกับตะวันตกที่วิพากษ์สังคม วัฒนธรรม การเมืองและศาสนาของอิหร่าน กับ…

Continue reading