Review

รีวิว Hereditary (2018)

ฝดคนละฝากับ The VVitch หนังร่วมค่าย A24 ที่พูดถึงประเด็นครอบครัว ที่พ่อแม่พยายามให้ลูกเป็นไปในแบบที่ตัวเองต้องการ บังคับขู่เข็นเรื่องศาสนากับลูก The vvitch ทำให้เห็นโศกนาฎกรรมครอบครัวที่กล่าวหาลูกสาวว่าเป็นซาตาน ส่วน Hereditary ทำให้เห็นการส่งต่อเชื้อร้าย(ลัทธิ)ของรุ่นตัวเองมายังรุ่นลูก

Continue reading