Features, หนังสั้น

สุนทรียศาสตร์ด้านภาพในภาพยนตร์ โซเฟีย คอปโปล่า

สำรวจสุนทรียศาสตร์ทางด้านภาพในภาพยนตร์ของเจ้าแม่หนังเหงา โซเฟีย คอปโปล่า   คลิปวิดีโอตัวนี้จัดทำโดย Jacob T. Swinney ซึ่งนำภาพยนตร์ทั้งหมดของโซเฟีย คอปโปล่…

Continue reading