Review

Batman (1989)

– มีความชัดเจนว่า เมืองก็อตแธมของ ทิม เบอร์ตัน ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Metropolis(1927) อย่างชัดเจน ซึ่ง Metropolis นี่ก็เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเมือง Bla…

Continue reading