Review

Bridesmaids (2011)

ผู้หญิงรั่วๆ แต่ยังไงก็รัก ภาพยนตร์ Bridesmaids ให้คำนิยามได้อย่างสั้นๆและกะทัดรัดได้ว่า เป็นหนังในแบบฉบับของ The Hangover ที่มีตัวละครหลักเป็นผู้หญิง ดังนั้น ค…

Continue reading