Review

Confessions(2010)

บทเรียนชีวิตของครูสาวผู้ล้างแค้น  *เปิดเผยเนื้อหาสำคัญของภาพยนตร์* ภาพยนตร์มักนำเสนอสภาพสังคมในประเทศนั้นๆออกมา โดยไม่อาจรู้ว่าเป็นความจงใจของผู้กำกับหรือไ…

Continue reading