Review

Little Forest: Summer/Autumn (2014)

ในที่สุดก็ได้ดูแล้ว ดูเพราะน้องไอคนเดียว – หนังมันโรแมนติกพาฝันมาก ดูไปเคลิบเคลิ้มมาก ทั้งจังหวะของหนัง เข้าใจว่าต้องการให้ดูธรรมชาติที่สุด เพื่อให้รู้สึก…

Continue reading