Review, วิจารณ์ภาพยนตร์ วิจารณ์หนัง

ความหมายแฟลชแบ็คใน Manchester By The Sea

แฟลชแบ็ค(Flashback) คืออะไร ? แฟลชแบ็คคือการเล่าเรื่องราวก่อนหน้าเหตุการณ์ปัจจุบัน หนังมักจะใช้กับการเล่าเรื่องราวภูมิหลังของตัวละคร ใน Manchester by the Sea มี…

Continue reading