Review

Our Little Sister (2015)

  – จากจิตวิญญาณญี่ปุ่นสู่ภาพยนตร์ Our Little Sister –   ภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้ยิ่งตอกย้ำว่าเอกลักษณ์ในภาพยนตร์ญี่ปุ่นแสดงให้เห็นถึงวัฒนธร…

Continue reading