Review

The Battle Of Algier (1966)

เสรีภาพอุดมการณ์ ความยุติธรรม ศักดิ์ศรีความเป็นคน ทั้งหมดมันต้องแลกด้วยเลือด ! การก่อการร้ายในยุคสมัยปัจจุบันถือเป็นภัยคุกคามที่น่าเกรงกลัว ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในที…

Continue reading