Review

Total Recall (2012)

ฤา ไม่มีสิ่งใดจริง !! *เปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญของภาพยนตร์* ผู้เขียนกล่าวให้ทราบก่อนว่า ผู้เขียนยังไม่ได้รับชม Total Recall ฉบับปี 1990 ดังนั้นบทความชิ้นนี้จึงไม…

Continue reading