Review

We Bought A Zoo ความสุขไม่เคยจางหายไปจากจิตใจเรา

ภาพยนตร์ We Bought A Zoo นั้นดัดแปลงจากหนังสือที่เกิดขึ้นจริงของเบนจามิน ลี ซึ่งถูกวางขายในปี 2008 ก่อนที่ผู้กำกับมากฝีมืออย่าง Cameron Crowe (JerryMaguire,Vani…

Continue reading