Weekend

หนังรุนแรงมาก ภาษาก็เข้าใจยากมากด้วยเพราะมันผูกโยงกับสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์

การเมืองเยอะมาก แล้วโกดาด์ก็ถอดรื้อความคิดของคนชั้นกลางหลายอย่างมาก เอาง่ายๆ เลย แค่ชื่อเรื่อง Weekend ความหมายของคนทั่ว ไปคือวันหยุดพักผ่อนประจำสัปดาห์ แต่หนังรื้อความคิดใหม่เลย โดยใช้รูปแบบการเล่าเรื่องแบบเป็นไตเติ้ลคั่นเป็นวันเป็นเวลาไป แต่เรื่องราวมันสาหัสากรรจ์มาก มันพาเราออกไปสูชนบทของการท่องเที่ยวของคู่รักหนุ่มสาวชนชั้นกลาง ที่ระหว่างทางเจออะไรหลายอย่างมาก ซึ่งแต่ละอย่างมันวิพากษ์เยอะมาก ทุนนิยม สังคม การเมืองเผด็จการ อนาธิปไตย มายาคติที่ฝังลึกของสังคม ประวัติศาสตร์และการกดขี่ สังคมชายเป็นใหญ่ ชุมชนฮิปปี้ พาไปถึงกระทั่งสภาพสังคมดั้งเดิมแบบชนเผ่าคนกินคน

แต่ ที่ชอบคืออารมณ์ประหลาดประเหลื่อนของความเป็นภาพยนตร์ มันวิพากษ์รูปแบบความเป็นภาพยนตร์ ด้วยการพูดออกมาหลายครั้งว่านี่คือภาพยนตร์ ทำให้มันเป็นงานที่รู้คุณสมบัติของพื้นที่เวลาทางภาพยนตร์อย่างดี มันจึงมีสิ่งเหวอเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อน โดยเฉพาะการโยงบุคคลในช่วงปฎิวัติฝรั่งสมัยนู้นเข้ามา หนังมันจึงกลายเป็นหนังประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมการเมืองโลกแบบตลกร้ายดีๆ นี่เองเลย

ถ้ามีซับไทยเราคงพูดอะไรได้ดีกว่านี้ แต่อารมณ์ที่ได้จากหนังเรื่องนี้ หรือภาพอันรุนแรงหลากหลายมันมีค่าพอที่จะเอาคิดต่อหรือสร้างแรงบันดาลใจอะไร ได้เยอะมากเลย

ประเมินงานเขียนให้หน่อยนะครับ